תכנית חדשה לליגה ב' נגב(20)

09:31 01/12/2014
30 בנובמבר 2014


לכבוד

קבוצות ליגה ב' נגב(20)

ג.א.נ.,הנדון : תכנית חדשה לליגה ב' נגב(20)

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 9 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' ייערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותוכנית חדשה לסיבוב ג' :


סיבוב ב':

א. מחזורים מס' 10-15 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
ב. משחקי מחזור 18 ייערכו ביום רביעי 28.1.15 באותם המגרשים ובאותן השעות.
ג. משחקי מחזור 17 ייערכו ביום רביעי 21.1.15 באותם המגרשים ובאותן השעות.
ד. משחקי מחזור 16 יערכו ביום רביעי 14.1.15 באותם המגרשים ובאותן השעות.

(רצ"ב תוכנית מעודכנת של הליגה)

סיבוב ג':

משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות.
כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב שלישי.
הבית העליון והבית התחתון יהיו במבנה של סיבוב אחד.


בית עליון(מקומות 1-5)


מחזור 19 : יום רביעי 1.4.15
מקום 1-חופשית
מקום 2-מקום 5
מקום 3-מקום 4

-2-

מחזור 20 יום ראשון 12.4.15
מקום 5-חופשית
מקום 1-מקום 4
מקום 2-מקום 3

מחזור 21 יום חמישי 16.4.15
מקום 3-חופשית
מקום 4-מקום 2
מקום 5-מקום 1

מחזור 22 יום רביעי 29.4.15
מקום 2-חופשית
מקום 3-מקום 1
מקום 4-מקום 5

מחזור 23 יום ראשון 03.05.15
מקום 4-חופשית
מקום 5-מקום 3
מקום 1-מקום 2


בית תחתון(מקומות 6-9)

מחזור 19 יום רביעי 01.4.15
מקום 6-מקום 9
מקום 7-מקום 8

מחזור 20 יום ראשון 12.4.15
מקום 9-מקום 8
מקום 6-מקום 7

מחזור 21 יום רביעי 29.04.15
מקום 7-מקום 9
מקום 8-מקום 6

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות