נערות א' - שיתוף 2 חריגות בליגה

13:33 04/05/2006
                            
                                02 מאי 2006

לכבוד                          

קבוצות ליגה נערות א'


א.נ.,


הנדון : שיתוף 2 חריגות בליגה


הנהלת איגוד הכדורסל אישרה את המלצת ועדת נשים והחל מעונת 2006/2007 תוכל כל קבוצה בליגה לנערות א' לרשום בשורותיה 2 שחקניות ילידות חודשים ינואר - נובמבר 1988 כחריגות גיל.


יתר השחקניות בקבוצה יהיו לפי השנתון הרגיל: ילידות 1989, 1990 וילידות חודש דצמבר 1988.
                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות