השתלמות בנושא כושר גופני

14:52 09/12/2013

‏05.12.2013

‏ל'/כסלו/תשע"ד

שלום רב,

הנדון: השתלמות ארצית בנושא כושר גופני עם מר Tobias Wrwdscher

ביום ו' 13.12.2013 בשעות 08:15-13:30 נקיים במכללה האקדמית בווינגייט השתלמות ארצית עם מר Tobias Wrwdscher, מאמן הכושר הגופני של הנבחרות הצעירות בגרמניה.
ההשתלמות מיועדת למאמני כושר גופני ומאמנים במחלקות נוער וילדים.
התכנית:
08:15-08:45 התכנסות, הרשמה וכיבוד
08:45-10:15 אימון מעשי באולם "בג" – מר Tobias Wrwdscher
10:15-10:30 הפסקה
10:30-10:50 חשיבות הכושר הגופני במשחקי כדור– מר Michael Nees
10:50-11:20 שיפור יכולת מהירות – ד"ר איציק בן מלך
11:20-12:50 שיפור יכולת גופנית – מר Tobias Wrwdscher
12:50-13:00 סיכום ודיון

 דמי הרשמה: בהרשמה מוקדמת עד ה 12.12.2013 – 50 ₪. וביום ההשתלמות 100 ₪.

טופס הרשמה ותשלום להשתלמות בנושא כושר גופני שתערך ביום ו' 13.12.2013

תעודת זהות: ____________________ שם ומשפחה: ________________________

מועדון: _______________________ טלפון: ______________________________

מייל: _________________________ סלולרי: ____________________________

התשלום בכרטיס אשראי בלבד:
סוג הכרטיס: ויזה שם המשלם: _______________________
ישראכרט
אחר
מספר הכרטיס: _____________________________________________
תוקף הכרטיס: _____________________________________________
שם בעל הכרטיס: ___________________________________________
תעודת זהות של בעל הכרטיס: __________________________________

• יש לשלוח טופס זה לגברת אלה ללזר, למייל ella_l@wincol.ac.il
או לפקס 09-8639201.
• מספר המקומות מוגבל!
• לפרטים נוספים – גברת אלה ללזר – 09-8639218