גמר סל - ילדים א' לאומית

08:37 17/05/2010
                             16 מאי 2010
לכבוד
______________

ג.א.נ.,

הנדון: גמר סל - ילדים א' לאומית
        
        
יום חמישי 20/05/10:                שעה
מכבי מוטי פ"ת - מכבי זכרון יעקב            18:30


יום שני 24/05/10:                     שעה
מכבי זכרון יעקב - מכבי מוטי פ"ת            18:30


"    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים
תוכרז כמנצחת בסדרה.

"    המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר
בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים תשוחק
הארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד
המשחקים בשיוויון לא תשוחק הארכה והמנצחת במשחק האחר תוכרז כמנצחת
ותזכה באליפות המדינה.
"    איגוד השופטים ישבץ לכל משחק 2 שופטים והקבוצה המארחת תחוייב בדמי
השיפוט בחשבונה באיגוד.
"    איגוד השופטים ישבץ לכל משחק 3 שופטי מזכירות ע"ח איגוד הכדורסל.
"    טקס הסיום וחלוקת צלחת האליפות ייערך ביום שני 24/05/10 לאחר סיום
המשחק בזכרון יעקב.

                                בכבוד רב,
    
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות