תכנית חדשה לליגה א' נשים שרון (30)

13:46 26/11/2012
25 נובמבר 2012
לכבוד
קבוצות ליגה א' נשים שרון

ג.א.נ.,
הנדון : תכנית חדשה לליגה א' נשים שרון (30)

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 9 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
• מחזורים מס' 12-18 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
• משחקי מחזור מס' 19 ייערכו ביום חמישי 10/01/13 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 20 ייערכו ביום חמישי 17/01/13 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 21 ייערכו ביום חמישי 24/01/13 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 22 ייערכו ביום חמישי 21/02/13 באותם המגרשים ובאותן השעות.

(רצ"ב תוכנית מעודכנת של הליגה)

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.
הבית העליון והבית התחתון יהיו במבנה של סבוב אחד.

בית עליון (מקומות 5-1)

מחזור 19: יום חמישי 04/04/13
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4
 

מחזור 20: יום שני 08/04/13
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 21: יום חמישי 11/04/13
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 22: יום חמישי 18/04/13
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 23: יום שני 22/04/13
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 9-6)

מחזור 19: יום חמישי 04/04/13
מקום 6 – מקום 9
מקום 7 - מקום 8

מחזור 20: יום חמישי 11/04/13
מקום 9 - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 21: יום חמישי 18/04/13
מקום 7 – מקום 9
מקום 8 - מקום 6

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות