אי הופעת שופטים

13:26 20/04/2015
20 באפריל 2015

לכבוד

_________

שלום רב,הנדון: אי הופעת שופטיםהנהלת איגוד הכדורסל החליטה על נוהל חירום במידה ולא מופיעים שופטים למשחק כדלקמן:


• בליגה ארצית גברים, א' גברים, ב' גברים, לאומית נשים, ארצית נשים, א' נשים, נוער לאומית, נוער ארצית, נוער מחוזית, נערות(לאומית ומחוזית), נערים(לאומית,ארצית ומחוזית), ילדים(לאומית ומחוזית), ילדות וקט סל(בנים ובנות) חייבות הקבוצות לשחק גם במידה ולא הופיעו שופטים רשמיים. אי הסכמה לקיום משחק ללא שופטים רשמיים יגרום לקביעת הפסד טכני לקבוצה שסירבה להסכים למינוי השופטים בנוסף להעמדת הקבוצה לדין בפני בית הדין המשמעתי. במידה והקבוצות תגענה לידי הסכם, רשאיות הקבוצות לשחק עם שופטים מוסכמים. במידה ואינן באות לידי הסכם חובה על קבוצה להעמיד שופט.

• בכל משחק המתקיים בשיפוט נציגי הקבוצות, על הקבוצה המנצחת- חובה להודיע למחרת המשחק לאיגוד במייל או בפקס את תוצאת המשחק וכן לשלוח את טופס המשחק הלבן בדואר לאיגוד.בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות