חצי גמר - גביע האיגוד לנערים

15:48 03/02/2009
                        

                                       3 פברואר 2009

לכבוד                 

________________א.נ.,


הנדון: חצי גמר - גביע האיגוד לנערים, 168    
    
"    הפועל יגאל חיפה - מכבי רעננה עירוני : יום שני 9/3/09 שעה 19:00
"    מכבי פתח תקוה - מכבי שהם : יום ראשון 8/3/09 שעה 18:30
"    מכבי רעננה עירוני - הפועל יגאל חיפה : יום חמישי 12/3/09 שעה 18:00
"    מכבי שהם - מכבי פתח תקוה : יום רביעי 11/3/09 שעה 20:30


    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל למשחק הגמר. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה למשחק הגמר.

    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.


                                        בכבוד רב,
    
                                        נפתלי גושן
                                        רכז הליגות