תכנית חדשה לליגה נוער מחוזית מרכז-39

15:44 22/11/2005
                    
                                22 נובמבר 2005

לכבוד

קבוצות ליגה נוער מחוזית מרכז


א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה נוער מחוזית מרכז : 39

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 8 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג' :

סיבוב ב'
•    מחזור מס' 10 ייערך כמתוכנן ביום שני 6/2/06
•    מחזור מס' 11 ייערך כמתוכנן ביום שני 13/2/06
•    מחזור מס' 12 ייערך כמתוכנן ביום שני 20/2/06
•     מחזור מס' 13 ייערך כמתוכנן ביום שני 27/2/06
•    מחזור מס' 14 יוקדם וייערך ביום שני 9/1/06
•    מחזור מס' 15 יוקדם וייערך ביום חמישי 12/1/06
•    מחזור מס' 16 יוקדם וייערך ביום שני 16/1/06
•    מחזור מס' 17 יוקדם וייערך ביום שני 23/1/06
•    מחזור מס' 18 יוקדם וייערך ביום שני 30/1/06

כל המשחקים ייערכו באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ג'

מחזור 15 : יום חמישי 16/3/06
מקום 2 - מקום 7
מקום 3 - מקום 6
מקום 4 - מקום 5
מקום 1 - מקום 8
-2-

מחזור 16 : יום שני 20/3/06
מקום 8 - מקום 5
מקום 6 - מקום 4
מקום 7 - מקום 3
מקום 1 - מקום 2

מחזור 17 : יום שני 27/3/06
מקום 2 - מקום 8
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 7
מקום 5 - מקום 6

מחזור 18 : יום שני 3/4/06
מקום 8 - מקום 6
מקום 7 - מקום 5
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 19 : יום שני 10/4/06
מקום 3 - מקום 8
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1
מקום 6 - מקום 7

מחזור 20 : יום חמישי 20/4/06
מקום 8 - מקום 7
מקום 1 - מקום 6
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4

מחזור 21 : יום חמישי 27/4/06
מקום 4 - מקום 8
מקום 5 - מקום 3
מקום 6 - מקום 2
מקום 7 - מקום 1

                                בכבוד רב,
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות