תקנון אליפות המדינה לנערים

15:44 14/04/2010
                             13 אפריל 2010

                
לכבוד

__________________ג.א.נ.,


הנדון: תקנון אליפות המדינה - ליגה נערים לאומית
        

בספר המשחקים, עמ' 373, חסרה בטעות פסקה בתקנון המשחקים:
עפ"י תקנון ליגה לאומית נערים- "הקבוצה שתתפוס מקום גבוה יותר בליגה
הרגילה תארח בכל הסיבובים בגמר סל את המשחק השני בסדרה.
רק במידה ושתי הקבוצות תפסו בליגה את אותו המקום תארח הקבוצה מצד
ימין בתוכנית את המשחק הראשון ותתארח במשחק השני (כפי שרשום בספר)".


לידיעתכם.
                                בכבוד רב,
    

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות