הקלות ברישום קבוצות

08:17 27/04/2012

29 אפריל 2012
לכבוד


___________________

ג.א.נ.,

הנדון: הקלות ברישום קבוצות

1. בעונה הקרובה יהיו הקלות רבות ברישום הקבוצות לליגה וזאת מתוך מגמה של איגוד הכדורסל לפשט את ההליכים ולהקל על הקבוצות.

2. תקופת ההרשמות תחל ביום ראשון 03/06/12 ותסתיים ביום ראשון 01/07/12.
החל מיום ראשון 17/06/12 ועד ליום חמישי 21/06/12 בשעות 17:00 – 10:00, יפתח איגוד הכדורסל משרד בעיר חיפה (הודעה על מיקום מדוייק תימסר בנפרד), והקבוצות מצפון הארץ תוכלנה לבצע את רישומיהן ולשלם את תשלומיהן לאיגוד – כל זאת בחיפה, וזאת על-מנת להקל על הקבוצות מצפון הארץ בהליכי הרישום.

3. החל מעונה זו לא יהיו יותר שוברי שיפוט, כל הקבוצות תשלמנה לאיגוד אגרה עונתית (במספר תשלומים שיימסר בנפרד) שתכלול בתוכה גם את דמי השיפוט.

4. איגוד הכדורסל יבצע, בקרוב, גם שינוי בתוכנת המיחשוב – דבר שיאפשר לקבוצות לבצע רישומי קבוצות, שחקנים ותשלומים באמצעות אתר האינטרנט של האיגוד.

5. כל הפרטים המלאים יפורסמו בחוזר רשמי מס' 1 לקראת העונה הבאה, שיועבר אליכם במהלך חודש מאי 2012.


בכבוד רב,


נפתלי גושן