נערות א' דרום - תכית חדשה לליגה

11:55 30/11/2005
                    
                             29 נובמבר 2005

לכבוד                     

קבוצות ליגה נערות א' דרום


א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה נערות א' דרום: 72

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 5 קבוצות.
הליגה תוכננה לשלושה סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בארבעה סיבובים ומשחקי גמר סל.
סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' וסיבוב ג' :

סיבוב ב'
•    מחזורים מס' 10-11 ייערכו כמתוכנן ע"פ התכנית.

להלן מועדים חדשים למשחקים במחזורים 18-14

הפועל אשכול - מכבי באר שבע: יום ראשון 25/12/05 שעה 18:30
מכבי באר שבע - הפועל ערד: יום ראשון 08/01/06 שעה 19:30
הפועל פתח תקוה - מכבי באר שבע: יום ראשון 15/01/06 שעה 19:00
הפועל ערד - הפועל אשכול: יום ראשון 15/01/06 שעה 18:30
הפועל אשכול - הפועל פתח תקוה: יום ראשון 22/01/06 שעה 18:30
מכבי באר שבע - הפועל ירושלים: יום ראשון 22/01/06 שעה 19:30
הפועל ירושלים - הפועל אשכול: יום ראשון 29/01/06 שעה 19:00
הפועל פתח תקוה - הפועל ערד: יום ראשון 29/01/06 שעה 19:00

סיבוב ג' וסיבוב ד'

להלן תוכנית חדשה במקום הסיבוב השלישי המפורסמת בעמ' 314 בספר המשחקים:

מחזור 1 יום ראשון 12/02/06 שעה: מחזור 6 יום ראשון 19/03/06 שעה:
הפועל ירושלים - חופשית
הפועל פתח תקוה-הפועל ערד 19:00                     18:00
מכבי באר שבע-הפועל אשכול 19:00                      18:30

                                    .../2


-    2 -


מחזור 2 יום ראשון 19/02/06 שעה: מחזור 7 יום חמישי 23/03/06 שעה:
חופשית-הפועל אשכול
הפועל ערד-מכבי באר שבע 18:00             19:00
הפועל ירושלים-הפועל פתח תקוה 19:00 19:00

מחזור 3 יום ראשון 26/02/06 שעה: מחזור 8 יום ראשון 26/03/06 שעה:
הפועל פתח תקוה-חופשית
מכבי באר שבע-הפועל ירושלים 19:00              19:00
הפועל אשכול-הפועל ערד 18:30              18:00            

מחזור 4 יום ראשון 05/03/06 שעה: מחזור 9 יום ראשון 02/04/06 שעה:
חופשית-הפועל ערד
הפועל ירושלים-הפועל אשכול     19:00                 18:30
הפועל פתח תקוה-מכבי באר שבע 19:00 19:00

מחזור 5 יום ראשון 12/03/06 שעה: מחזור 10 יום ראשון 09/04/06 שעה:
מכבי באר שבע-חופשית
הפועל אשכול-הפועל פתח תקוה 18:30                 19:00
הפועל ערד-הפועל ירושלים 18:00 19:00

סיבוב ה': גמר סל
המשחקים ייערכו ב-2 בתים: בית עליון בין 3 קבוצות ובית תחתון בין 2 קבוצות.
כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבובים א'-ד' לסיבוב
השלישי.

בית עליון (מקומות 3-1)
מקום 1 - מקום 2: יום חמישי 20/04/06
מקום 3 - מקום 1: יום ראשון 23/04/06
מקום 2 - מקום 3: יום חמישי 27/04/06

בית תחתון (מקומות 5-4)
מקום 4 - מקום 5: יום ראשון 23/04/06
מקום 5 - מקום 4: יום חמישי 27/04/06


                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות