נערות א' - חריגות גיל

12:27 08/10/2006

8 אוקטובר 2006

לכבוד :

קבוצות ליגה לנערות א'ג.א.נ.,להלן נוהל הרשמת שחקנית חריגת גיל בליגה נערות א', כפי שנקבע ע"י הנהלת איגוד הכדורסל :

החלפת שחקנית חריגת גיל - קבוצה הרושמת 2 שחקניות חריגות גיל בתחילת העונה ורוצה להחליפן, תוכל לעשות זאת בתקופת ההעברות הנוספת בתאריכים 15/1/07 - 1. השחקנית המוחלפת תוכל לעבור לשחק כחריגת גיל בקבוצה נוספת.

מועד רישום שחקניות חדשות חריגות גיל - בליגה לנערות התקנון גמיש ושחקניות חדשות רגילות יכולות להירשם כל העונה עד המשחק האחרון.
לגבי 2 השחקניות חריגות הגיל : שחקניות חדשות שהן חריגות גיל תוכלנה להירשם רק עד 15/1/07 ולא לאחר מכן.
בעיקרון, השחקניות שתהיינה רשומות כחריגות גיל ב-15/1/07 בכל קבוצה הן אלה שתסיימנה את העונה.


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות