גמר גביע האיגוד לגברים, 196

13:55 24/03/2011


24 מרץ 2011
לכבוד

_____________


ג.א.נ.,

הנדון: גמר גביע האיגוד לגברים, 196


יום שלישי 26/04/11 שעה
מכבי קריית ביאליק – הפועל אילת 18:00

יום שלישי 03/05/11 שעה
הפועל אילת – מכבי קריית ביאליק 19:00

 המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תזכה בגביע. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשוויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותזכה בגביע.

 על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.

 טקס הענקת הגביע והמדליות ייערך עם סיום המשחק ביום שלישי 03/05/11 באילת.

בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות
העתק: איגוד השופטים
מר שי שני – יו"ר האיגוד
מר יעקב בן שושן – מנכ"ל האיגוד
מר מוטי אקסמיט – דובר האיגוד