שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 18

13:05 15/03/2015


15 במרס 2015
לכבוד

___________
ג.א.נ.,


הנדון: שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 18


1. נא רשמו את פירוקי הקבוצות הבאות:

• הפועל פתח תקוה(קבוצה מס' 3831)-ליגה א' שרון(6)
• אליצור ירושלים(קבוצה מס' 2448)- ליגה קט סל א' ירושלים א'(160)
• מכבי רעננה(קבוצה מס' 5630)-ליגה נוער מחוזית שרון(47)


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות