חוזר רשמי לאגודות חדשות

08:44 20/06/2011


תאריך ______________
לכבוד

_________________


נכבדיי,

הנדון: חוזר רשמי לאגודות חדשות

הרשמתכם כאגודה חדשה באיגוד הכדורסל התקבלה ובעונה זו תופיעו במשחקי הליגות באיגוד. בחוזר זה ברצוננו להבהיר לכם מספר פרטים חשובים.

א. בחודשים אוגוסט - ספטמבר עורך איגוד הכדורסל ביקורת מגרשים ארצית.
קבוצתכם תקבל הודעה על תאריך ושעת הביקורת ונציגכם יהיה חייב לחכות למבקר במגרש.
תוצאות הביקורת ישלחו אליכם. באם המגרש לא יהיה תקין ויפסל, תינתן לכם אפשרות לביקורת חוזרת, אך בביקורת זו תחויבו בהוצאות בסך 480 ש"ח (את תקן המגרשים ניתן לראות באתר האינטרנט של האיגוד בפרק חוזרים רשמיים - חוזר רשמי מס' 1 לעונת 2011/2012).

ב. עונת המשחקים תחל בחודש אוקטובר 2011 ולפני כן תקבלו מאתנו את ספר תוכניות המשחקים וכן פרטים חשובים מתקנון איגוד הכדורסל שיהיו לכם לעזר רב בעונה זו.

ג. בכל המשחקים בליגות בוגרים, נשים ונוער על הקבוצה המארחת לשלם את דמי השיפוט לשופטים ואת אגרת טופס המשחק . התשלום יעשה ע"י שובר תשלום בכל הבנקים והשוברים המשולמים יינתנו לשופט לפני תחילת המשחק. ללא שוברים משולמים לא יקיים השופט את המשחק והקבוצה המארחת תפסיד את המשחק אוטומטי בהפסד טכני של 20:0.
במקרה ולא מופיעים שופטים רשמיים, על הקבוצה להעמיד שופט מטעמה על מנת שהמשחק יתקיים. באם לקבוצה אחת אין אדם שישפוט, ישפוט רק נציג הקבוצה היריבה, אך בכל מקרה המשחק חייב להתקיים. אי קיום המשחק יגרום להפסד טכני לשתי הקבוצות (0:0 - ללא נקודות).
לתשומת לבכם: עקב מחסור בכוח אדם באיגוד השופטים הופיעו בעונה שעברה לליגות הנמוכות שופטים רק לחלק מהמשחקים, כך שעליכם להתכונן לכל מקרה שלא מגיעים שופטים הן בבית והן במשחקי החוץ שלכם ולהכין שופט אלטרנטיבי (נציג הקבוצה).
ביתר הליגות התשלום לשופטים הוא דרך מזכירות איגוד הכדורסל בעת ההרשמה.

הוראות נוספות יינתנו בספר המשחקים.

בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות