העברת תוצאות ממשחקים

17:23 19/05/2015


19 במאי 2015

לכבוד

_________
שלום רב,


הנדון: העברת תוצאות ממשחקים


למרות בקשותנו בחוזר רשמי ומיילים וטלפונים שעושות עובדות האיגוד לקבוצות עדיין
חסרות תוצאות רבות והטבלאות לוקות בחסר.

בכל מקרה שאין תוצאה באתר האיגוד חובה הן על הקבוצה המנצחת והן על
הקבוצה המארחת להעביר מיד את התוצאה לאיגוד על גבי טופס דיווח תוצאה אותו
ניתן להוריד מאתר האיגוד.(אם הקבוצה לא זוכרת את התוצאה המדויקת נא להעביר
לפחות את שם הקבוצה המנצחת).

הטבלאות נסגרות בסוף חודש מאי 2015 ותוצאות שלא יגיעו עד ליום 29.5.15 יקלטו
במערכת אוטומטית כ 0:0 ללא נקודות וללא אפשרות שינוי לאחר מכן.


אנו מקווים לשיתוף פעולה בנושא בהקדם האפשרי !

בברכה

נפתלי גושן
רכז הליגות