ספר/ דיסק המשחקים

15:53 09/09/2014

9 ספטמבר 2014


לכבוד
____________


ג.א.נ.,


הנדון: ספר/דיסק המשחקים

במסגרת שיפור השירות של איגוד הכדורסל, אין יותר צורך להגיע למשרדי
האיגוד על מנת לקבל את דיסק המשחקים, שוברי השיפוט וטפסי המשחקים.

הדיסק, טפסי המשחק ושוברי השיפוט יישלחו לקבוצות בדואר רגיל במהלך
השבוע השני של חודש ספטמבר.

כמו כן, יועלה הדיסק לאתר האיגוד וחלק מהתוכניות יפורסמו גם באתר
בסרגל "תוכניות משחקים".

בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות