תכנית חדשה לליגה נערים א' מחוזית מרכז, 70

15:32 29/11/2011
29 נובמבר 2011
לכבוד
קבוצות ליגה נערים א' מחוזית מרכז

ג.א.נ.,
הנדון : תכנית חדשה לליגה נערים א' מחוזית מרכז, 70

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 9 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
• מחזורים מס' 10-15 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
• משחקי מחזור מס' 16 ייערכו ביום ראשון 15/01/12 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 17 ייערכו ביום ראשון 22/01/12 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 18 ייערכו ביום ראשון 29/01/12 ייערכו באותם המגרשים ובאותן השעות.
תוכנית מעודכנת של הליגה נמצאת באתר האיגוד בפרק תוכניות משחקים
סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.
הבית העליון והבית התחתון יהיו במבנה של סבוב אחד.

בית עליון (מקומות 5-1)

מחזור 19: יום ראשון 25/03/12
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4


מחזור 20: יום רביעי 28/03/12
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 21: יום ראשון 01/04/12
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 22: יום ראשון 15/04/12
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 23: יום ראשון 22/04/12
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 9-6)

מחזור 19: יום ראשון 25/03/12
מקום 6 – מקום 9
מקום 7 - מקום 8

מחזור 20: יום ראשון 01/04/12
מקום 9 - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 21: יום ראשון 15/04/12
מקום 7 – מקום 9
מקום 8 - מקום 6

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות