ליגות הנשים

17:57 12/06/20024 יוני 2002
    
לכבוד :

קבוצות ליגת-על נשים
קבוצות ליגה לאומית נשיםג.נ.,


הנדון : מועד פתיחת הליגות לנשים ומועדי ההעברות


1.    משחקי ליגת-על נשים יחלו בעונה זו ביום שני 30/9/02.
    משחקי ליגה לאומית נשים יחלו בעונה זו ביום שלישי 1/10/02.


2.    משחקי הגביע ייערכו שבוע קודם לכן.


3.    תקופת ההעברות והשאלות שחקניות לליגת-על נשים ולליגה לאומית
נשים תסתיים ביום רביעי 4/9/02 בשעה 14:00 בצהרים.

        
                            בכבוד רב,
    
                    נפתלי גושן
                    רכז הליגות
F:\עידית\נפתלי\מכתבים02\754.DOC